Skip to main content


Fulls de Catalunya del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 d'Espanya


Mostra dels fulls de Catalunya del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000 d'Espanya antics conservats a la Cartoteca de Catalunya. Conté fulls de les edicions antigues, tant les d'institucions civils (Instituto Geogràfico y Estadístico, Instituto Geográfico y Catastral, Instituto Geográfico Nacional) com les militars (Depósito de la Guerra, Servicio Geográfico del Ejército). A més, també es presenten les edicions que va realitzar U.S. Army Map Service, entre els anys 50 i 70.Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar de la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
D'acord