Skip to main content


Catalunya: minutes municipals 1:25 000 (1914-1936)


El mapa d'Espanya 1:50 000 realitzat per l'Instituto Geográfico y Estadístico -actualment Instituto Geográfico Nacional - es va fer en bona part mitjançant aixecaments per municipis a escala 1:25 000.


A Catalunya, les brigades topogràfiques encarregades del treball de camp van estar-hi treballant des de començaments del segle XX. L'any 1914 quan la Mancomunitat de Catalunya decideix confeccionar un mapa geogràfic a escala 1:100 000, encarrega còpies d'aquestes minutes a 1:25 000 per a confegir el seu propi mapa.


Aquesta col·lecció aplega les còpies -també manuscrites- encarregades pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat. Cada municipi consta d'un mapa amb la planimetria i un altre amb l'altimetria. Es van arribar a fer les còpies de poc més de quatre-cents municipis catalans que són els que formen aquesta col·lecció.

Seleccioni quines col·leccions vol afegir o eliminar de la cerca
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
D'acord